Kuukauden innovaattori: Johanna Abdo
Innovaatio: Korttipakka matemaattisilla merkeilläJohanna luo lapsille inklusiivisempia ympäristöjä

Johanna Abdolla ei ollut suuria suunnitelmia yrityksen perustamisesta, mutta yritysidea syntyi joululahjasta, jonka hankkiminen ei mennyt suunnitelmien mukaan. Johanna etsi onnistumatta supersankaripaitaa, jossa sankarilla olisi samanvärinen iho kuin hänen lapsellaan.  Supersankaripaitoja ei kerta kaikkiaan löytynyt tummaihoisena, joten hän päätti tehdä asialle jotain. Pian sen jälkeen syntyi ajatus kehittää lapsille suunnattuja tuotteita normikriittisestä ja inklusiivisesta näkökulmasta.
 

- Aluksi mietin, mitä tuotteita perheissä käytetään yleisesti. Tajusin, että lautapelit ovat usein hyvin perinteisiä ja yleisin korttipakka on näyttänyt samalta jo vuosia. Niinpä loin tuotteen, jota itse olen kaivannut markkinoilta", Johanna kertoo.

Pelikortit normikriittisestä näkökulmasta

Johannan kehittämässä pelikorttipakassa on erilaisia kuvia lapsista vammaisuuden, etnisyyden ja sukupuoliroolien perusteella. Pedagogisesta näkökulmasta katsottuna kaikissa pelikorteissa on kirjainten sijaan numeroita, jotta lasten on helpompi ymmärtää minkä arvoinen mikäkin kortti on. Lisäksi korttipakassa on vaihdettu kuninkaan ja kuningattaren numerojärjestys niin, että kuningattarella on numero kolmetoista ja kuninkaalla numero kaksitoista. Näin haastetaan vallitsevat sukupuoliroolit.

- Kuningas- ja kuningatarjärjestyksen muutos on herättänyt sekä myönteisiä reaktioita että keskustelua. Erityisesti aikuiset ovat kyseenalaistaneet muutoksen. Lapset ovat paljon avoimempia muutokselle, Johanna sanoo.

 

Monimuotoisuuden merkitys

Kannen suunnittelussa on otettu huomioon paitsi osallistava näkökulma myös kasvatuksellinen näkökulma, sillä tärkeänä kohderyhmänä ovat koulut ja esikoulut. Kortit onkin suunniteltu siten, että niiden avulla on helppo harjoitella erilaisia matemaattisia lukuja. Esimerkkinä tästä ovat jokerit, jotka on korvattu erilaisilla matemaattisilla merkeillä, kuten plus-, miinus- ja yhtäsuuruusmerkeillä. Johanna tekee myös avustustyötä, jossa hän auttaa muita yrityksiä lisäämään lasten oleskelutilojen monimuotoisuutta. Tähän kuuluu omien ennakkoluulojen ymmärtäminen, toimintaympäristöjen kartoittaminen ja ymmärryksen lisääminen siitä, mitä normeja toistetaan sen perusteella, minkälaisia ihmisiä missäkin nähdään. Tällä muutoksella on valtava vaikutus lasten arkeen, vaikka asiaa ei usein ajatellakaan.

- On tärkeää, ettei aliarvioida lasten kykyä havaita, keitä pidetään tärkeänä. Lapsille saatetaan jo varhain ilmaista asioita, kuten: et voi olla prinsessa, koska olet ruskea.

Vaikka inklusiivisuus ja monimuotoisuus ovat kaksi käsitettä, joista on tullut viime aikoina entistä trendikkäämpiä, Johannan mukaan vielä on paljon tehtävää. 

- On myönteinen suuntaus, että ihmiset ovat avoimempia keskustelemaan monimuotoisuudesta, mutta joissakin tapauksissa sana on menettämässä merkityksensä. Joissain tapauksissa markkinoinnissa voi olla ulospäin suuntautunutta inklusiivisuutta, joka ei näy toiminnassa. Mielestäni yritysten on määriteltävä paremmin, mitä he tarkoittavat puhuessaan monimuotoisuudesta. Monet puhuvat mielellään sukupuolten tasa-arvosta ja siitä, mikä on sukupuolten välinen tasapaino johtoryhmissä, mutta muut näkökulmat jäävät huomiotta.

Konkreettisten tavoitteiden asettamisen merkitys

Johannalla on konkreettinen vinkki yrityksille, jotka haluavat työskennellä monimuotoisuuden parissa, nimittäin tavoitteiden asettaminen. Yritykset voivat aloittaa kartoittamalla oman ympäristönsä ja kysymällä itseltään, ovatko ne linjassa yrityksen arvojen kanssa. Yrittäkää konkretisoida haasteet ja tavoitteet.

- Yksi yrityksemme tavoitteista on luoda lapsille inklusiivisempia ympäristöjä. Visioni on, että jokaisesta Ruotsin luokkahuoneesta ja esikoulusta löytyy materiaaleja, jotka kuvastavat kaikkia erilaisia ihmisiä. Tulevaisuudessa haluaisin myös päästä useammille markkinoille ja siten tavoittaa enemmän perheitä.

Vaikka itsenäisenä ammatinharjoittajana voi joskus olla vaikeaa suunnistaa ja yrittää löytää kaikki vastaukset itse, Johannan halu työskennellä inklusiivisuuden ja muiden sydäntä lähellä olevien asioiden parissa on tärkeä tekijä. 

- Kun kyse on asioista, joita kohtaan tunnet intohimoa, sinulla riittää energiaa jatkaa eteenpäin.

Johannan vinkit muille innovaattoreille:

  Uskalla tyytyä "riittävän hyvään". Älä odota, että tuotteet ovat heti täydellisiä, vaan testaa niitä ja katso, mitä tapahtuu. Aloita niiden tuottaminen pienemmässä mittakaavassa.

  Ota selvää, onko olemassa ilmaista tukea neuvonnan tai koulutuksen muodossa, jota voit hyödyntää perustaessasi oman yrityksen. 

  Muista, että kukaan ei pysty tekemään kaikkea yksin, joten pyydä apua

Kuukauden innovaattori: Johanna Abdo
Innovaatio: Korttipakka matemaattisilla merkeilläJohanna luo lapsille inklusiivisempia ympäristöjä

Johanna Abdolla ei ollut suuria suunnitelmia yrityksen perustamisesta, mutta yritysidea syntyi joululahjasta, jonka hankkiminen ei mennyt suunnitelmien mukaan. Johanna etsi onnistumatta supersankaripaitaa, jossa sankarilla olisi samanvärinen iho kuin hänen lapsellaan.  Supersankaripaitoja ei kerta kaikkiaan löytynyt tummaihoisena, joten hän päätti tehdä asialle jotain. Pian sen jälkeen syntyi ajatus kehittää lapsille suunnattuja tuotteita normikriittisestä ja inklusiivisesta näkökulmasta.

- Aluksi mietin, mitä tuotteita perheissä käytetään yleisesti. Tajusin, että lautapelit ovat usein hyvin perinteisiä ja yleisin korttipakka on näyttänyt samalta jo vuosia. Niinpä loin tuotteen, jota itse olen kaivannut markkinoilta", Johanna kertoo.

Pelikortit normikriittisestä näkökulmasta

Johannan kehittämässä pelikorttipakassa on erilaisia kuvia lapsista vammaisuuden, etnisyyden ja sukupuoliroolien perusteella. Pedagogisesta näkökulmasta katsottuna kaikissa pelikorteissa on kirjainten sijaan numeroita, jotta lasten on helpompi ymmärtää minkä arvoinen mikäkin kortti on. Lisäksi korttipakassa on vaihdettu kuninkaan ja kuningattaren numerojärjestys niin, että kuningattarella on numero kolmetoista ja kuninkaalla numero kaksitoista. Näin haastetaan vallitsevat sukupuoliroolit.

- Kuningas- ja kuningatarjärjestyksen muutos on herättänyt sekä myönteisiä reaktioita että keskustelua. Erityisesti aikuiset ovat kyseenalaistaneet muutoksen. Lapset ovat paljon avoimempia muutokselle, Johanna sanoo.

 

Monimuotoisuuden merkitys

Kannen suunnittelussa on otettu huomioon paitsi osallistava näkökulma myös kasvatuksellinen näkökulma, sillä tärkeänä kohderyhmänä ovat koulut ja esikoulut. Kortit onkin suunniteltu siten, että niiden avulla on helppo harjoitella erilaisia matemaattisia lukuja. Esimerkkinä tästä ovat jokerit, jotka on korvattu erilaisilla matemaattisilla merkeillä, kuten plus-, miinus- ja yhtäsuuruusmerkeillä. Johanna tekee myös avustustyötä, jossa hän auttaa muita yrityksiä lisäämään lasten oleskelutilojen monimuotoisuutta. Tähän kuuluu omien ennakkoluulojen ymmärtäminen, toimintaympäristöjen kartoittaminen ja ymmärryksen lisääminen siitä, mitä normeja toistetaan sen perusteella, minkälaisia ihmisiä missäkin nähdään. Tällä muutoksella on valtava vaikutus lasten arkeen, vaikka asiaa ei usein ajatellakaan.

- On tärkeää, ettei aliarvioida lasten kykyä havaita, keitä pidetään tärkeänä. Lapsille saatetaan jo varhain ilmaista asioita, kuten: et voi olla prinsessa, koska olet ruskea.

Vaikka inklusiivisuus ja monimuotoisuus ovat kaksi käsitettä, joista on tullut viime aikoina entistä trendikkäämpiä, Johannan mukaan vielä on paljon tehtävää. 

- On myönteinen suuntaus, että ihmiset ovat avoimempia keskustelemaan monimuotoisuudesta, mutta joissakin tapauksissa sana on menettämässä merkityksensä. Joissain tapauksissa markkinoinnissa voi olla ulospäin suuntautunutta inklusiivisuutta, joka ei näy toiminnassa. Mielestäni yritysten on määriteltävä paremmin, mitä he tarkoittavat puhuessaan monimuotoisuudesta. Monet puhuvat mielellään sukupuolten tasa-arvosta ja siitä, mikä on sukupuolten välinen tasapaino johtoryhmissä, mutta muut näkökulmat jäävät huomiotta.

Konkreettisten tavoitteiden asettamisen merkitys

Johannalla on konkreettinen vinkki yrityksille, jotka haluavat työskennellä monimuotoisuuden parissa, nimittäin tavoitteiden asettaminen. Yritykset voivat aloittaa kartoittamalla oman ympäristönsä ja kysymällä itseltään, ovatko ne linjassa yrityksen arvojen kanssa. Yrittäkää konkretisoida haasteet ja tavoitteet.

- Yksi yrityksemme tavoitteista on luoda lapsille inklusiivisempia ympäristöjä. Visioni on, että jokaisesta Ruotsin luokkahuoneesta ja esikoulusta löytyy materiaaleja, jotka kuvastavat kaikkia erilaisia ihmisiä. Tulevaisuudessa haluaisin myös päästä useammille markkinoille ja siten tavoittaa enemmän perheitä.

Vaikka itsenäisenä ammatinharjoittajana voi joskus olla vaikeaa suunnistaa ja yrittää löytää kaikki vastaukset itse, Johannan halu työskennellä inklusiivisuuden ja muiden sydäntä lähellä olevien asioiden parissa on tärkeä tekijä. 

- Kun kyse on asioista, joita kohtaan tunnet intohimoa, sinulla riittää energiaa jatkaa eteenpäin.

Johannan vinkit muille innovaattoreille:

  Uskalla tyytyä "riittävän hyvään". Älä odota, että tuotteet ovat heti täydellisiä, vaan testaa niitä ja katso, mitä tapahtuu. Aloita niiden tuottaminen pienemmässä mittakaavassa.

  Ota selvää, onko olemassa ilmaista tukea neuvonnan tai koulutuksen muodossa, jota voit hyödyntää perustaessasi oman yrityksen. 

  Muista, että kukaan ei pysty tekemään kaikkea yksin, joten pyydä apua

Mentioned products

Johanna Abdo Johanna Abdo
Korttipakka matemaattisilla merkeillä Korttipakka matemaattisilla merkeillä
Lapsiystävälliset pelikortit korttipeleihin ja matemaattisiin peleihin
8.41 €
Osta
Tietoja

Katso lisää

Johan Pihl
Johan Pihl
Christian Jonasson
Christian Jonasson
Nicoline Kinch
Nicoline Kinch
Olov Mattsson
Olov Mattsson
Elin & Magnus Holmgren
Elin & Magnus Holmgren
Jouni & Raimo Kautto
Jouni & Raimo Kautto
Kirjaudu sisään
Valitse maa